Z ŻYCIA FIRMY

Osiągnięcia


01.09.2015r.

Nowa usługa asenizacyjna - wywóz nieczystości z szamb oraz przydomowych oczyszczalni.
więcej w zalładce usługi - zapraszamy do współpracy.

23.02.2015r.

Test nowej śmieciarki na łamach Strefy biznesu GP24 - zapraszamy do lektury
Słupska firma King testowała nową śmieciarkę

01.07.2013r.

Nasza firma świadczy usługi "Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych" w Gminach Ustka i Kępice. Umowy z gminami zostały zawarte w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na powyższe zadanie.

06.06.2013r.

Podpisaliśmy umowę na "Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ustka" z Panią Wójt Anną Sobczuk - Jodłowską.

05.04.2013r.

Podpisaliśmy umowę na "Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice" z Panią Burmistrz Magdaleną Gryko.

02.08.2004r.

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością potwierdzone uzyskaniem Certyfikatu Jakości ISO 9001:2001 oraz IQNet.

30.07.2004r.

Zakup nowej śmieciarki z prasą hydrauliczną marki VOLVO współfinansowanej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach funduszu Phare 2001.

01.12.2003r.

Uzyskanie przez kierownictwo Śwadectwa Przeszkolenia Doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.

31.10.2002r.

Uzyskanie przez kierownictwo Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy oraz możliwości występowania w roli doradcy nadzorującego prawidłowy obrót materiałami niebezpiecznymi.