SPRZĘT

Profesjonalny wywóz wszystkich odpadów wymaga zaangażowania specjalistycznego i niezawodnego sprzętu, który przyspiesza proces, czyni go ekonomicznym i jak najmniej szkodliwym dla otoczenia. Bezpylne śmieciarki wyposażone są urządzenia przystosowane do opróżniania wszystkich rodzajów pojemników. Pojazdy wyposażone są w hydrauliczną prasę zagęszczającą odpady poprawiając tym samym ekonomikę transportu.

Wykorzystywany tabor spełnia wymogi obowiązujących przepisów zapewniając cichą i bezpieczną dla środowiska naturalnego pracę.

Dla spełnienia tych wymagań przedsiębiorstwo KING dysponuje specjalistycznymi pojazdami, spełniającymi wszelkie obowiązujące normy oraz towarzyszącymi do świadczenia pozostałych usług:

  • śmieciarkami bezpylnymi,
  • samochodami do przewozu kontenerów (bramowe, hakowe),
  • dostawczymi i osobowymi.