O FIRMIE

KING istnieje już od 1994 roku. Jesteśmy przedsiębiorstwem specjalistycznym, a podstawą dziedziną naszej działalności są usługi wywozu odpadów komunalnych, segregowanych i innych. Dodatkowo świadczymy usługi pokrewne, jak utrzymanie czystości terenów wewnętrznych i zewnętrznych, utrzymanie zimowe.

Obszar naszej działalności obejmuje tereny następujących gmin i miast: Słupsk, Ustka, Dębnica Kaszubska, Smołdzino, Kobylnica, Sławno, Postomino i Darłowo. Jednak otwarci jesteśmy na nowe wyzwania więc zakładamy, że z biegiem czasu teren ten może się powiększyć.

Ponieważ jesteśmy prywatnym przedsiębiorstwem więc zrobimy wszystko, aby nasz klient był zadowolony. Całą uwagę i energię skupiamy na kompleksowym zaspokojeniu potrzeb klienta, dostosowaniu się do jego wymagań, dzięki dużej elastyczności działania. Obietnice te możemy spełniać dzięki nowoczesnej i ciągłe udoskonalanej bazie technicznej i wysoce wykwalifikowanej, doświadczonej kadrze pracowniczej. Posiadany sprzęt umożliwia nam solidną i rzetelną obsługę klienta. Natomiast nasz personel służy profesjonalną poradą oraz zapewnia sprawne i życzliwe rozpatrzenie każdego zgłaszanego problemu. Wypracowana marka Firmy oraz posiadane zaufanie ze strony klientów jest najlepszą nagrodą za wniesiony wysiłek.


Polityka Jakości


Polityką Firmy KING jest ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością oraz uzyskanie i utrzymanie wysokiej jakości usług na poziomie konkurencyjnym.

Naszym nadrzędnym celem jest spełnianie wymagań i oczekiwań klientów, zgodność z aktualnymi przepisami prawnymi i innymi oraz uzyskanie wiodącej pozycji na rynku lokalnym w zakresie wywozu odpadów.

Politykę przedsiębiorstwa realizujemy przez:

 • usług oczekiwanych przez klientów oraz szybka reakcja na zgłaszane przez nich potrzeby i propozycje zmian,
 • bieżący nadzór i kontrolę świadczonych usług,
 • wprowadzanie nowych technologii spełniających normy Unii Europejskiej,
 • dbałość o bezpieczną organizację pracy i otaczające środowisko przyrodnicze,
 • zatrudnianie personelu o niezbędnej wiedzy, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach dążąc do ciągłego ich doskonalenia,
 • motywowanie pracowników do identyfikowania się z firmą i sumiennego wykonywania obowiązków,
 • analiza otoczenia oraz sprawne dostosowanie do zmieniających się w nim warunków,
 • terminową realizację zamówień,
 • stosowanie elastycznej i konkurencyjnej polityki cen w zakresie świadczonych usług,
 • okresowe przeglądy systemu zarządzania jakością,
 • zapewnienie środków niezbędnych do realizacji powyższych deklaracji.

Gwarancją realizacji Polityki Jakości jest utrzymanie w Przedsiębiorstwie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz pełne zaangażowanie Kierownictwa i wszystkich pracowników Firmy w ciągłe doskonalenie sytemu.

Słupsk, dnia 01.07.2010 rok